Arkray SPOTCHEM™ EZ SP - 4430

Celovita rešitev, kvaliteta in hitrost, dopolnjena z enostavnim rokovanjem in vzdrževanjem.

Opis:

 • Avtomatiziran analizator za določanje 22-tih osnovnih biokemičnih parametrov, namenjen predvsem za potrebe manjših in srednjih laboratorijev.
 • Namenjen predvsem za testiranje ob preiskuševancu (POCT).
 • Namenjen natančnemu določanju GLU (glukoza), ALP (alkalna fosfataza), ALT (GPT) (alanine transaminaza), AMY (amilaza), AST (GOT) (aspartate aminotransferaza), Ca (kalcij), CK (kreatinin kinaza), CRE (kreatinin), FRA, GGT (gama – glutamil transferaza), Hb (hemoglobin), HDL (high – density lipoprotein, IP (insulin pumpers), LD (laktat dehidrogenaza), Mg (magnezij), T-BIL (celokupni bilirubin), TC (celokupni holesterol), TG (trigliceridi), TP (celokupni proteini), UA (sečna kislina), UN (BUN) (nitrogen sečne kisline), CPK (kreatinin fosfokinaza), LDH (low-density proteins), ALB (albumin).
 • Metoda določanja: ‘’suha’’ metoda – testni lističi in optične meritev odsevne intenzitete reagenta.

 

 • Centrifuga vgrajena v analizatorju.
 • Kalibracija s pomočjo magnetne kartice.
 • Vzorec: polna kri ali serum/plazma.
 • Minimalni vzorec polne krvi potreben za določanje 6 biokemičnih parametrov.
 • Nanašanje vzorca na testna polja s pomočjo avtomatskega pipetiranja.
 • Istočasna možna meritev enega vzorca in 9 biokemičnih parametrov.
 • Možnost analiziranja posameznih testov, kakor tudi različnih panelov.
 • Analizator ima dvosmerno povezavo z LIS (laboratorijskim informacijskim sistemom).
 • Analizator odražata dobra linearnost in ponovljivost.
 • Zelo enostaven za vzdrževanje.
Servis in podpora