Dobrodošli!

Meditrade d.o.o.
Brnčičeva 17b
SI-1231 Ljubljana Črnuče

+386 (1) 5854 600  Telefon

info@meditrade.si   e-pošta

Identifikacijska številka: SI89715446
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 5475180

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Št. registrskega vpisa 1/11607/00

Osnovni kapital: 1,095.229,00 EUR

Transakcijski računi:
NLB: 02922-0016182117
SKB: 03106-1007707974

Delovni čas: od 8.00 do 16.00 ure.