Vedno v vaši smeri

Naše poslanstvo je posredovati izdelke, tehnologijo, znanje in storitve najvišje kakovosti zdravstvenim ustanovam in s tem prispevati k visoki ravni zdravstvenega varstva prebivalstva.

Cilj na vsakem področju našega delovanja, je biti med najboljšimi, najhitrejšimi in najbolj kakovostnimi ter presegati želje naših kupcev in zaposlenih.

Ustvarjamo dodano vrednost z aktivnimi dejavnostmi podpornih in servisnih storitev. Skrbimo za zaposlene, njihovo izobraževanje in rast v okviru podjetja.

Zavedamo se svoje odgovornosti do okolja, zato zaposlene vzpodbujamo k odgovornemu ravnanju z odpadki in k varčevanju s primarnimi viri in energijo.