Vedno v vaši smeri

O podjetju

Meditrade je podjetje za veleprodajo medicinske opreme, pripomočkov in potrošnih materialov. Pomemben del našega delovanja sta strokovna podpora ter vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme.

Naša najpomembnejša področja so laboratorijska in radiološka diagnostika ter programi v zvezi z operacijsko dejavnostjo, dezinfekcijo in sterilizacijo, intenzivno nego in gastroenterologijo.

Usmerjeni smo zlasti na področje zdravstva.

Sodelovanje z deležniki

Vzdržujemo dobre odnose in gradimo zaupanje z vsemi deležniki. To je del našega etičnega kodeksa ter družbene in okoljske odgovornosti. Kot člani združenja SIEDMA smo zavezani tudi etičnemu kodeksu združenja.

Naše vodilo

Specializirani smo za določena področja in na vsakem izmed njih zastopamo vodilnega svetovnega proizvajalca. Zavedamo se, da nas lahko vrhunska kvaliteta zaradi višjih cen omejuje pri doseganju višjih tržnih deležev, vendar trdno verjamemo v osnovno vodilo, da moramo našim kupcem nuditi samo najboljše.

ISO standardi

Standarda ISO 9001:2015 za učinkovitost sistema vodenja kakovosti in ISO 14001:2015 za sistem ravnanja z okoljem smo pridobili v letu 2004 in ju odtlej vsako leto obnavljamo. Z letom 2018 pa smo certificirani tudi po standardu informacijske varnosti ISO 27001:2013

Nenehno se trudimo izboljševati učinkovitost vodenja kakovosti s ciljem, da bi v čim večji meri zadovoljili potrebe naših kupcev in drugih poslovnih partnerjev.

Permanentno prilagajamo obstoječe in gradimo nove informacijske sisteme, ki  omogočajo pridobivanje, obdelavo  ter analizo podatkov, nujnih za optimizacijo poslovnih procesov in doseganje zastavljenih ciljev. Pri tem so vsi informacijski sistemi podvrženi temeljitim in vseobsegajočim ukrepom zaradi informacijske varnosti.

Spoštujemo okolje in sledimo vodilu, da ga moramo ohraniti za naslednje generacije. Z okoljem ravnamo tako, da ga čim manj obremenjujemo, hkrati pa bolje izkoriščamo vire in uravnavamo stroške. Skladno z življenskim ciklom vzpodbujamo in ozaveščamo naše odjemalce opreme in storitev o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem.