enGen™ avtomatizirane linije

enGen™ avtomatizirane linije

Več, hitreje, natančneje

Namembnost

Avtomatizirana linija enGen™ poveča zmogljivost in učinkovitost sistemov VITROS® z odpravo intervencij operaterjev in samodejnim preverjanjem rezultatov.

Sistem enGen™ nudi odprte, nastavljive, razširljive in prilagojene rešitve. Preprostost, prilagodljivost delovnemu okolju in arhitekturnim oviram, modularnost in fleksibilnost, so ključne odlike enGen™ sistema.

Z enostavnostjo VITROS ® sistemov, ki jih postavite ali vgradite v vaš laboratorij, bodo zaposleni bolj učinkoviti, zagotovili boste boljše in hitrejše storitve zdravnikom in bolnikom, povečali zaupanje v laboratorijske rezultate in bolj učinkovito nadzorovali stroške. Zelo preprosto in učinkovito.

Prednosti

Avtomatiziran potek dela v kliničnem laboratoriju je miselni preskok in velika sprememba v delovnem procesu. Sprememba na bolje. Z avtomatiziranim potekom dela so delovni postopki standardizirani, hitrejši in zanesljivejši, rezultati pa bolj točni. To bodo opazili tudi zdravniki.

Z uvedbo enGen™ sistema ob pomoči strokovnjakov iz družbe Ortho Clinical Diagnostics in naših strokovnjakov, vam bomo pomagali:

  • optimizirati vaš laboratorij, da bo bolj uspešen,
  • zmanjšati raven stresa v vašem laboratoriju,
  • zmanjšati možnosti napak,
  • izboljšati učinkovitost in
  • zmanjšati stroške.
Servis in podpora