OCD ORTHO VISION

OCD ORTHO VISIONTM

Vrhunska tehnologija, varnost, učinkovitost, intuitivnost, samovzdrževanje in zanesljivost.

Opis:

 • Popolnoma avtomatiziran imunohematološki analizator. Namenjen za določanje različnih antigenskih sistemov krvnih skupin, razširjenega tipiziranja protiteles, nepričakovanih protiteles, Coombsov test, navzkrižni preiskus in titriranje, tako za donorje, kakor paciente.
 • Analizator je namenjen za večje in srednje laboratorije in zagotavlja celovito režitev za delovanje transfuzijskega centra.
 • Za analizo je primerna uporaba edinstvenih reakcijskih kartic (ORTHO BioVue® cassettes) in reagentov (OrthoTM Sera), z napredno tehnologijo steklenih kroglic, za določanje ABO in ostalih antigenskih sistemov krvnih skupin in nepričakovanih protiteles (Coombsov test, navzkrižni preiskus).
 • Prvi sistem interaktivne avtomatizacije!
 • Analizator s pomočjo napredne tehnologije aglutinacije s pomočjo steklenih kroglic v mikročašicah testnih kartic ORTHO BioVue® cassette kartic omogoča veliko krajši čas določanja ABO krvnih skupin (5 minut) in določanje ostalih sistemov (15 minut).
 • Zasnovan za individualne nastavitve, ter možnost zagotavljanja tudi nepredvidenih analiz med saržami, kot so STAT1 vzorci.
 • Napredna slikovna diagnostika, zagotavlja slikovno diagnostiko reakcij v mikročašah testnih kartic tako s sprednje, kot zadnje strani.
 • Omogoča tudi slikovno povečevalo za lažje validiranje rezultatov s strani uporabnika. Za zagotavljanje najnatančnejših rezultatov testiranja.

 

 • Analizator omogoča stalni dostop do mesta na analizatorju z vzorci in reagenti in na ta način omogoča STAT1 teste v pravem pomenu besede.
 • Programska oprema analizatorja omogoča virtualno sodelovanje v smislu telemedicine.
 • Intuitivni vmesnik je zasnovan za najlažjo uporabo in odlično preglednost celotnega sistema in tako omogoča v kritičnih situacijah podajanje natančnih rezultatov v najkrajšem možnem času.
 • Analizator omogoča popolno avtomatizacijo in avtonomijo sistema do 4 ure (“walk away” sistem).
 • Varnost je na prvem mestu, zato analizator stalno podaja varnostna poročila uporabniku, v vseh ključnih postopkih analize.
 • Programska oprema omogoča popolno sledljivost za zagotavljanje varnosti in regulatornih predpisov.
 • Po zaključeni analizi so na poročilu navedeni vsi demografski podatki, podatki o reagentih, testni kartici in temperaturi analizatorja v času analize.
 • Predel z reagenti je temperaturno nadziran in omogoča dolgo stabilnost reagentov na analizatorju.
 • Nepredvideni servisi so samo še preteklost, kar omogoča napredna tehnologija E-CONNECTIVITYTM.

 

Servis in podpora