Sysmex serija UN

Serija UN

Sedaj popolna modularnost in individualna funkcionalnost kompononent serije UN. Že znani koncept Silent Design® sedaj tudi v urinski analizi.

Značilnosti

UN serija vključuje popolnoma avtomatiziran/o:

 • urinski analizator UF-4000/UF-5000,
 • kemijski analizator UC-3500
 • napravo za zajem slik urinskega sedimenta UD-10
 • podajalnik CV-11
 • programsko opremo U-WAM
 • sistem vozičkov za reagente

UC-3500 (kemijski analizator)

 • Reflektančna fotometrija in refraktomertija
 • 276 vzorcev /h
 • do 16 parametrov (2 tipa testnih trakov)
 • barvni CMOS senzor
 • izboljšana svetlobna pot, manj vpliva motnosti na meritev spec.gostote (S.G.)
 • 6 lestvic barve urina
 • ločevanje ERI in HGB
 • 2 kontrolna nivoja
 • modularna povezljivost


UF-4000/UF-5000 (sedimentni analizator)

 • Fluorescentna pretočna citometrija z modrim laserjem in hidrodinamskim fokusiranjem
 • naprej sipana svetloba (FSC), stransko sipana svetloba (SSC), stranska fluorescenčno sipana svetloba (SFL), depolarizirana stransko sipana svetloba (DSS),
 • 80/105  vzorcev /h
 • Meritev telesnih tekočin (BF mode)
 • 27 parametrov in 9 v BF načinu
 • boljša ločba med ERI in kristali
 • diferenciacija epitela
 • opozorila o infekciji urinarnega trakta (UTI), gram+/- bakterijah, morfologiji ERI
 • rezultat o prisotnosti bakterij v manj kot minuti
 • zmanjšanje nepotrebnih neg. testov v mikrobiloškem laboratoriju
 • modularna povezljivost


UD-10 (naprava za zajem slik)

 • Končna stopnja popolne analize urina
 • Konfokalni mikorskop (stage scanning method)
 • V povezavi z UF-5000/4000 in/ali UC-3500
 • Avtomatizirano digitalno slikanje
 • Autofokus prilagajanje
 • Podroben vpogled v sediment urina
 • 50 vzorcev /h
 • Normalen /Natančen način
 • Premikajoča CCD kamera zajame slike s pulznim LED
 • 40 oz. 80 slik na vzorec
 • Modularni koncept
 • Skupaj z U-WAM

Tehnologija

Posamezne enote urinske analize (kemijski in sedimentni analizator ter mikroskopska naprava za zajem slik) vsebujejo že znane, zanesljive in preverjene ter izpopolnjene tehnologije. Fluorescentna pretočna citometrija z modrim laserjem (488nm) ter hidrodinamskim fokusiranjem, depolarizirana stransko sipana svetloba, fotometrija (reflektanca) z barvnim CMOS senzorjem, refraktomertija, konfokalna mikroskopija (stage scanning method), so metode ki poskrbijo za najvišjo kakovost kemijskih rezultatov urina in sedimenta. 

Dodana vrednost

Popolnoma avtomatizirana analiza. S klikom zamenjajte način meritve med urini in telesnimi tekočinami. Modularni pristop za kombinacijo z ostalimi komponentami serije UN. Modri laser za natančnejšo detekcijo bakterij. Depolarizirana stransko sipana svetloba za boljšo ločbo med eritrociti in kristali. Diferenciacija epitelnih celic in cilindrov.  Kontrola nad porabo reagnetov. Interne in ekstrerne QC.

Servis in podpora