Sysmex UC-3500

Sysmex UC-3500

Urinska avtomatizacija osnovne slike.

Opis:
 • Barvni CMOS senzor fotometrično prebere vsak testni čistič
 • Ustvari se 2-dimenzionalna slika
 • Ločevanje med Eritrociti in hemoglobinom
 • Automatically detect the position of the test strip pads
 • Avtomatično prilagodi intenziteto vsakemu vzorcu
 • Interna kalibracija vsakega vzorca
 • Z izpopolnjenjo svetlobno potjo, imata barva in specifična gosotota manj vpliva v primeru motnosti vzorca
 • Reflektančna fotometrija in refraktometrija • Nanašanje vzorca na testna polja s pomočjo pipetiranja točno določene količine urina na vsako testno polje individualno, nadomesti ročno pomakanje testnih lističev in izloči človeški faktor pogreška.
 • Rezultati meritve podani v SI enotah.
 • Analizator ima dvosmerno povezavo z LIS (laboratorijskim informacijskim sistemom).
 • Analizator odražata izredna linearnost in ponovljivost.
 • Odlična stabilnost reagentov na analizatorju in kontrol.
 • Minimalna količina urina potrebna za osnovno urinsko analizo, predvsem zagotavlja tudi analizo pediatričnih vzorcev.
 • Zelo enostaven za vzdrževanje.

Varnostni listi

Servis in podpora