Sysmex XN-2000

Sysmex XN-2000

Idealen par za osnovno in razširjeno testiranje v specialističnih in centralnih laboratorijih.

Namembnost

Sysmex XN-2000 je sistem, kjer sta kombinirani 2 osnovni XN enoti, ki ju lahko opremite za posebne klinične zahteve. Ima vse prednosti osnovnega sistema XN-1000, kjer npr. Rerun&Reflex ponovno in avtomatično izvede nabor, od pravil odvisnih testov oz. ponovitev. Serijo XN-2000 lahko povežemo v mrežo ostalih XN sistemov (multi-lokacijska inštalacija), kar vam omogoča združitev specilističnih in cetralnih laboratorijev in s tem poveča kakovost diagnostične storitve. 

Ključne prednosti

NRBC (normoblasti) so določeni avtomatično v vsakem štetju krvnih celic, s tem se izognete ročnemu štetju. Serija XN pravtako zagotavlja zanesljivo štetje IG (nezreli granulociti) v diferencialni krvni sliki (XN-DIFF). Občutno manj ročnih krvnih razmazov. Imeti XN-2000 pomeni večjo varnost za dnevno rutino v vašem laboratoriju, saj imate v vsakem trenutku back-up rešitev. Možnost merjenja telesnih tekočin (CSF, plevralni izliv, ascites). Analiza pediatričnih vzorcev krvi v zaprtem sistemu. 

 • NRBC so določeni avtomatično v vsakem štetju krvnih celic (izogib ročnemu štetju)
 • Zelo občutljiva XN-DIFF analiza in učinkovito označevanje, izvedemo občutno manj ročnih krvnih razmazov
 • Enostavna, varna in zanesljiva kontrola kakovosti
 • Odlična zanesljivost rezultatov hemoglobina tudi v primeru prisotnosti levkocitoze ali maščob
 • Brezhrupno delovanje analizatorja (Sysmex Silent Design®)
 • Enostavno dnevno vzdrževanje (zahteva le 3 minute uporabnikovega časa)
 • 2 XN enoti pomenita večjo varnost za dnevno rutino (back-up sistem)

Z oddaljenimi dostopi skupaj definiramo nivo podpore, časovno hiter servisni odziv ter maksimalno sistemsko dovršenost.

Tehnične lastnosti

 • Mere (w x h x d [mm]/ [kg]): 960 x 855 x 880 / 134 (analizator z vzorčevalnikom)
 • Količina vzorca: 88 μL (v vseh načinih)
 • Avtomatski podajalec za 100 vzorcev (10 stojal) - delovanje brez prisotnosti uporabnika
 • Zmogljivost: do 200 vzorcev /h  (120 hemogramov+DKS/ h) - kratki vzorčevalni časi
 • Shramba: 500.000 vzorcev /analizator (z vsemi grafičnimi podatki in raziskovalnimi parametri)

Tehnologije

 • Fluorescentna pretočna citometrija (FFC) z uporabo polprevodnega laserskega žarka pri λ=633 nm
 • SLS metoda za določanje hemoglobina
 • Hidrodinamsko fokusiranje (zaznavanje DC) za določanje eritrocitov in trombocitov
 • Kontrola kakovosti: XN CHECK (3 koncentracijska območja) in XN CHECK BF (2 koncentracijska območja)

Parametri

5-delna krva slika (28 diagnostičnih parametrov kot standard ter 16 dodatnih parametrov);
- XN-CBC = vedno z NRBC
- XN-DIFF = zmogljivost serije XE-5000

 • RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, HGB, WBC, (BASO, NRBC, NEUT, LYMPH, MONO, EO, IG, RET) #% , IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, PLT-O, PLT (PLT-F), IPF, RDW-SD, RDW-CV, PLT-I, PDW, MPV, PCT, P-LCR.

Varnostni listi

Servis in podpora