VITROS® tehnologije

VITROS® tehnologije

Vsi VITROS® sistemi so standardizirani z lastnimi, preizkušenimi in patentiranimi tehnologijami, ki zagotavljajo samonadzor, učinkovito delovanje in preprosto uporabo sistema. Rezultat uporabe VITROS® tehnologij so kakovostni rezultati in zmanjšano število napak ob minimalnih posegih osebja in maksimalni izkoriščenosti sistema. 

Pipetni nastavki za enkratno uporabo, ki jih uprabljajo vsi VITROS® sistemi, so namenjeni preprečitvi prenosa in kontaminacije vzorcev ter zagotavljanju pravočasnih in pravilnih rezultatov že prvič, brez ponavljanja.

VITROS® MicroSlide™

Zagotavlja visoko kakovost rezultatov, zmanjša število posegov operaterja, enostavnost uporabe je neprimerljiva. Brez vode, odtokov ali priprave reagentov.

MicroSlide™ (mikro reagenčna ploščica) je srce VITROS® MicroSlide™ tehnologije. Gre za integrirano testno okolje na tankem koščku filma. Tehnologija suhih plasti na reagenčni ploščici omogoča ločena področja posameznih reakcij, zato je moč vsak posamezen korak ločeno optimizirati in zagotoviti izjemne lastnosti, vključno z izjemno natančnostjo posameznega testa. Tehnologija MicroSlide™ zagotavlja visoko kakovostne rezultate v različnih kliničnih situacijah z minimalnim poseganjem operaterja in enostavnim rokovanjem, kar hkrati znižuje stroške. Učinkovitost MicroSlide tehnologije je ocenjena na 95% izdanih rezultatov in je med najvišjimi v industriji.

  • zmanjšane interference posameznih snovi zaradi širokih meritvenih območij, stabilne kalibracije in majhnega volumna vzorca
  • ni priprave reagenta
  • ni potrebe po vodi, vodovodnih inštalacijah ali odtokih
  • ni potrebe po vzdrževanju elektrod
  • ni dodatnih črpalk ali cevi vezanih na klasično kemijo vodnih raztopin

VITROS® MicroWell™

Okrepljena kemiluminiscenčna detekcija zagotavlja široka meritvena območja in izjemno natančnost imunoloških testov pri raznovrstnih bolezenskih stanjih. Minimizira nepotrebne razredčitve, ponovitve testiranj ali ponovitve odvzema vzorca.

VITROS® MicroSensor™

Tehnologija MicroSensor™ brez dodatnih stroškov ob neokrnjeni in stabilni zmogljivosti sistema količinsko ovrednoti endogene interference, označi rezultate in s tem poveča vaše zaupanje pri izdajanju izvidov. Čas analize je krajši od ene sekunde.

VITROS® MicroTip™

VITROS® MicroTip™ je edinstvena tehnologija, ki za spremljanje koncentracije zdravil, testiranje zlorabe drog, določanje posameznih specifičnih proteinov ter posameznih s strani uporabnika dodanih aplikacij, ne potrebuje odtokov, inštalacij, fiksnih aspiracijskih sond ali vgrajenih mešalnih komor.

S tem v vašemu laboratoriju zmanjšate vzdrževalne stroške in odstranite tveganje nezaželenega prenosa in kontaminacije.

  • tekoči reagenti pripravljeni za uporabo*
  • hlajeno hranjenje reagentov podaljšuje njihovo stabilnost na aparatu
  • avtomatsko odpiranje in zapiranje reagentov omogoča omejeno kontaminacijo, izhlapevanje ali medsebojno kontaminiranje reagentov, povečano stabilnost reagenta in kalibracije, pomaga zagotavljati kakovostne rezultate in znižuje stroške, vezane na izkoristek reagenta
  • pipetni nastavki za enkratno uporabo preprečujejo možnost nezaželenega prenosa med vzorci
  • s 3-točkovno kivetno meritvijo sistem zazna mehurčke in ostale nepravilnosti, s čimer se izogne poročanju netočnih rezultatov in dovoljuje večjo fleksibilnost pri delu, zlasti pri uporabniško definiranih testih

* Izjema je Caffeine reagent

VITROS® Intellicheck®

Preverja, potrjuje in dokumentira diagnostična preverjanja preko procesiranja vzorcev in testov ter zagotavlja natančno in učinkovito poročanje rezultatov. S popolno sledljivostjo in dokumentiranjem v realnem času, se s tehnologijo Intellicheck ® izognete poročanju o kakršnihkoli negativnih vplivih na rezultate.

Servis in podpora