VITROS® 5600

VITROS® 5600

Vse v enem sistemu

MicroSlide™, MicroTip™, Micro Well™, Intellicheck®, Micro Sensor™

Združevanje ni nova ideja. Pri oblikovanju integriranega diagnostičnega sistema je odločilen dobro izoblikovan osnovni koncept.

Po številnih opravljenih študijah pretočnosti dela in različnih zahtev uporabnikov po vsem svetu, je Ortho Clinical Diagnostics oblikoval integriran sistem VITROS® 5600.

Ključne prednosti

  • centralno procesiranje vzorcev; biokemični in imunokemični vzorci so procesirani vzporedno, proces krmili in uravnava programska oprema
  • povečana kapaciteta reagentov in testov na sistemu
  • možnost menjave reagentov, potrošnega materiala in odpada med delovanjem sistema povečuje pretočnost
  • uravnotežen delovni pretok, kar omogoča umirjen potek dela tudi ob najbolj obremenjenih urah
  • visok delež izdanih izvidov povečuje učinovitost in znižuje stroške dela
  • preverjanje sistemskega procesiranja in izdanih izvidov zmanjšuje možnost napak
  • brezreagentno določanje pokazateljev kakovosti vzorca; ni potrebe po dodatnem vzorcu in vpliva na pretočnost
  • skrajšan čas in količina dela ter manjša možnost napak pri ročni interpretaciji vzorca
  • ni potrebe po premikanju stojal ali alikvotiranju vzorcev
  • pipetni nastavki za enkratno uporabo za reagente in vzorce preprečujejo nezaželjen prenos, kontaminacijo vzorcev ali reagentov in omogočajo samodejno preverjanje procesa pipetiranja vzorca z vidika natančnosti (strdki, premalo vzorca, viskoznost vzorca)


Poglejte si video o VITROS® 5600 sistemu.

VITROS® tehnologija

VITROS® 5600 vsebuje vse ključne VITROS® tehnologije.

Tehnologija MicroSlide™ zagotavlja visoko kakovost rezultatov, poenostavi delo in zmanjša število posegov operaterja. Tehnologija MicroTip™ zajema vse ključne prednosti suhe pred mokro kemijo. S tehnologijo Micro Well™ z ojačano kemiluminiscenčno detekcijo so zagotovljena široka meritvena območja, izjemna natančnost in točnost imunoloških testov pri raznovrstnih bolezenskih stanjih.

Tehnologija Intellicheck® pomaga zagotavljati kakovostne rezultate z zmanjšano možnostjo napak ter sledljivostjo opozorilom v realnem času. Tehnologija e-Connectivity® omogoča proaktivno spremljanje parametrov delovanja sistema v realnem času, večjo varnost in zanesljivost delovanja, saj dvosmerna komunikacija med sistemom in podpornim timom omogoča pravočasno napoved in odpravo tehničnih napak.

Varnostni listi

Servis in podpora