Pravno obvestilo

Elektronska pošta – Izjava o omejitvi odgovornosti

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last družbe Meditrade d.o.o. ter namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja, sporočilo pa nemudoma uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano.

Legal disclaimer statement

This e-mail and any attachments to it may contain confidential and/or privileged information and is a property of Meditrade d.o.o. and intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake), please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized reproduction, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Pravno obvestilo

Vsebina na teh spletnih straneh je last družbe Meditrade d.o.o. in je informativne narave. Objavljene vsebine so povzete iz gradiv proizvajalcev in strokovnih študij. Vsakršno kopiranje, prepisovanje in razmnoževanje brez predhodne odobritve predstavnika družbe Meditrade d.o.o. je prepovedano, razen v zakonsko določenih primerih. Družba Meditrade redno vzdržuje vsebine svojih spletnih strani ter skuša skrbeti za točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost, kot tudi ne za morebitne posledice napačnega tolmačenja.

Družba Meditrade d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.meditrade.si, kot tudi ne za vsebine povezanih spletnih strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Družba Meditrade d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani v celoti ali delno.

Obvestilo o uporabi piškotov in zbiranju drugih podatkov o obisku spletnih strani

Na spletnih straneh družbe Meditrade d.o.o. ne uporabljamo piškotov, niti ne shranjujemo nikakršnih podatkov o obiskovalcih, kot je npr. IP številka, iz katere je bil vzpostavljen dostop do naših spletnih strani, datum in ura dostopa in podobno.