ISO standardi

 

 ISO 14001:2015

Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti. 


ISO 14001:2015 - SLO


ISO 14001:2015 - ENG

 


ISO 9001:2015

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, njihova uporaba v praksi omogoča organizacijam dokazovanje zmožnosti za dosledno zagotavljanje izdelkov in storitev skladno s postavljenimi zahtevami in izboljševanje zadovoljstva odjemalcev ter s tem daje osnovo za uspešnejše poslovanje. Organizacije, ki uporabljajo zahteve standarda pri vsakdanjem delu lahko po uspešno opravljenem certifikacijskem postopku, pridobijo certifikat za sisteme vodenja kakovosti skladno z zahtevami ISO 9001:2015 


ISO 9001:2015 - SLO


ISO 9001:2015 - ENG

 

ISO 27001:2013

Mednarodni standard, ki vsebuje zahteve, povezane s Sistemom vodenja varovanja informacij (Information Securtiy Management System). Organizaciji omogoča, da oceni tveganja in uvede ustrezne nadzorne mehanizme, ki ohranjajo zaupnost, popolnost in razpoložljivost informacijskih dobrin. Glavni cilj je zavarovanje informacij organizacije in preprečitev izgube ali zlorabe informacij.

ISO 27001:2013 - SLO


ISO 27001:2013 - ENG