CellaVision™ DM9600

Zanesljiv.

Predklasifikacija celic krvi in telesnih tekočin.

Avtomatizirano mikroskopsko diferenciranje z zajemom slike in predklasifikacijo.

Možnost povezave z drugimi sistemi.

CellaVision™ DM1200

Zanesljiv.

Predklasifikacija celic krvi in telesnih tekočin.

Avtomatiziran delovni proces.